Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Gd 1372/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 9 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym...
. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 13 sierpnia 2012r., nr [...] w sprawie określenia H.Ch. zobowiązania...

II SA/Gd 309/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-01

Wojewody z dnia 12 marca 2018 r., nr WI-I.7840.3.30.2018.ZK w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę...
. Postanowieniem z 12 marca 2018 r., nr [..], Wojewoda uchylił postanowienie Prezydenta Miasta z 4 stycznia 2018 r., nr [..] o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Gd 1509/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

Odwoławczego w G. z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem Samorządowe...
2017 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia kwoty dotacji podmiotowej wykorzystanej...

I SA/Gd 555/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-21

. z dnia 7 marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 marca 2016 r. Dyrektor Izby...
z dnia 8 grudnia 2015 r. Naczelnik US nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji. Jak wynika z uzasadnienia powyższego postanowienia, rygor natychmiastowej...

I SA/Gd 583/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-23

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
z dnia 10 grudnia 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 10 grudnia 2012 r. określającej I.G. (dalej powoływanej...

I SA/Gd 105/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
Skarbowego w G. postanowieniem z dnia 5 listopada 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji tego organu z dnia 6 sierpnia 2010 r...

II SA/Gd 761/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

. na postanowienie Wojewody z dnia 21 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte...
odwoławczym decyzji będącej przedmiotem odwołania rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie takiego rygoru decyzji w postępowaniu odwoławczym byłoby nie tylko stanowczo...

I SA/Gd 104/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
Urzędu Skarbowego w G. postanowieniem z dnia 15 października 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznym decyzjom tego organu: 1) z dnia 6 sierpnia 2010 r...

I SA/Gd 755/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-19

z siedzibą w na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia 26 kwietnia 2014 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala...
grudnia 2013 r., w sprawie nadania decyzji wymiarowej Prezydenta Miasta z 10 września 2012 r. (podatek od nieruchomości za rok 2008) rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Gd 820/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-07

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. 1. Zaskarżonym...
' na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23 listopada 2011 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   100