Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 561/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-08

dopłat ONW w formie renty planistycznej,, - niezgodność z Konstytucją definicji 'obszaru wiejskiego' jako gruntów położonych w obrębach wiejskich, gdy prawidłowo...

IV SA/Wa 2449/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-16

ta ma dotyczyć, a na wniosek wójta gminy, a zatem organu przeprowadzającego postępowanie planistyczne, nie ma podstaw do formułowania wniosku, że fakt udzielenia w przeszłości...
w procesie prac planistycznych stanowi naruszenie powołanego obowiązku prawnego. W tym miejscu warto powołać fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...