Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1888/08 - Wyrok NSA z 2009-12-04

nieruchomości wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czyli ustalenia tzw. renty planistycznej, prowadzonego na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca...
przestrzennym w odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości w toku ustalania tzw. opłaty planistycznej stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami...