Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1524/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

nieruchomości, i potocznie nazywana jest opłatą planistyczną (rentą planistyczną). Następnie podniósł, że charakter opłaty planistycznej oraz możliwość stosowania...
przedawnieniu i dotyczy to także opłaty planistycznej. Sprawa przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty planistycznej, zwanej też rentą planistyczną - jak podał - budziła i nadal...

I SA/Wa 1976/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-13

-gospodarczych, w dożywotnim użytkowaniu posiadają 0,5000 ha, resztę nieruchomości rolnej ww. przekazali dla Skarbu Państwa za rentę dnia [...] października 1977 r...
nr [...] i [...] znajdowały się w jednostce planistycznej [...], dla której w planie ustalono: 'Teren upraw rolnych. Adaptacja istniejących obiektów budowlanych...