Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 1370/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

specustawy drogowej. Jedyną formą rekompensaty związaną z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości wynikającym z jej drogowego przeznaczenia może być renta planistyczna...
sierpnia 2020 r. W operacie tym rzeczoznawca, po ustaleniu drogowego przeznaczenia planistycznego nieruchomości, wycenił nieruchomość w oparciu o transakcje nieruchomościami...