Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 2224/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

przestrzennego może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm...
wartości nieruchomości nabywanej pod drogę publiczną. Mając zatem na uwadze mieszane przeznaczenie planistyczne nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy zobligowany...

I OSK 1370/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

specustawy drogowej. Jedyną formą rekompensaty związaną z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości wynikającym z jej drogowego przeznaczenia może być renta planistyczna...
sierpnia 2020 r. W operacie tym rzeczoznawca, po ustaleniu drogowego przeznaczenia planistycznego nieruchomości, wycenił nieruchomość w oparciu o transakcje nieruchomościami...