Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Op 452/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

zasady ustalenia opłaty adiacenckiej. Omawia je Agnieszka Lorek w opracowaniu 'Opłata adiacencka i renta planistyczna' Wyd. Presscom, Wrocław 2010 r., str 23 - 24. Bez względu...
może odstąpić. Podkreślił, że poniósł już znaczące wydatki przy rozgraniczeniu działek objętych podziałem, tj. opłatę planistyczną, wynagrodzenie geodety, sporządzenie mapek...