Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 353/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

przebiegiem transakcji i czy wykazana wartość tej transakcji jest prawidłowa, tym bardziej, że wystawianie tzw. pustych faktur sprzedaży, które nie dokumentują rzeczywistych...
zawartych z adwokatem I. W. (zwany dalej: 'Adwokatem'); - skanów i kserokopii faktur wystawionych w związku z umowami na świadczenie obsługi prawnej, o których mowa w pkt 1...

II SAB/Go 17/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-27

o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby...
podwykonawcami ze wskazaniem:, - podmiotu na rzecz którego dokonano zapłaty,, - daty zapłaty,, - kwoty zapłaty,, - oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego...