Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 591/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-01

i nieracjonalny co więcej kwestionując ten wydatek de facto przyjął , że mamy do czynienia z tzw. pustą faktura nie mającą odzwierciedlenia w stanie rzeczywistym...
Pokontrolną z dnia 24 października 2013 r., nr [...]., W treści tej informacji zakwestionowano wydatki poniesione na podstawie faktury nr 2 z dnia 30 stycznia 2011 r. na kwotę...

V SA/Wa 776/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się zmagazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Zatwierdzony plan dochodzenia do uznania nie zawierał informacji...
z kontrolowaną atmosferą nie stwierdzono przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się magazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Jednocześnie w trakcie...

II GZ 184/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-27

pustą rubrykę, natomiast odnośnie majątku podał, że posiada dom o powierzchni 50 m2, nieruchomość rolną o powierzchni 29 ha i nie posiada oszczędności., Na wezwanie Sądu...
za energię elektryczną: w okresie od 7 sierpnia do 6 października 2014 r. na kwotę [...] zł.;, - faktury VAT za usługi telekomunikacyjne z dnia 18 sierpnia 2014 r...

V SA/Wa 3251/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

trenera szkolenia 'ABC Przedsiębiorczości w kwocie 1 620 zł, nr 3 - faktura nr [...] dotycząca usług szkoleniowych dla uczestników szkolenia 'Elementy rachunkowości...
i podatków w przedsiębiorczości' w kwocie 1 620 zł., nr 4 - faktura VAT nr [...] dotycząca usługi gastronomicznej - wyżywienie dla uczestników szkolenia 'ABC Przedsiębiorczości...

I SA/Sz 719/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-25

i osobach prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wnioskodawca nie wymienił żadnych osób, pozostawiając pustą rubrykę. Odnośnie do majątku, skarżący podał, że posiada...
. na kwotę [...] zł,, - faktura VAT za usługi telekomunikacyjne z 18 sierpnia 2014 r. na kwotę brutto [...] zł,, - decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] r. ustalającą skarżącemu...