Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Lu 48/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-11

współpracy w pracownikiem socjalnym wskazała, że pracownik socjalny dawał jej do podpisania puste kartki, twierdząc, że je później uzupełni, dlatego odmówiła podpisania...
nagłego zachorowania, wywołanego nieprawidłową dietą, brakiem lekarstw, na co powołała się we wniosku. Ponadto dostarczone faktury nie potwierdzają ponoszenia dużych...

IV SA/Po 141/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-18

wskazało, że w aktach sprawy znajduje się faktura nr [...] z [...] sierpnia 2019 r. w wysokości [...] zł za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz że na podstawie faktury...
), napełnienia pustej butli gazowej ([...] zł), zakupu odzieży jesienno-zimowej: kurtki ocieplanej, spodni, butów i czapki ([...] zł). Zdaniem Skarżącego prawidłowo przyznano...