Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 961/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

, że w uzasadnieniach decyzji organu pomocy społecznej poświadczono nieprawdę, skarżącemu nigdy nie przedstawiano do zawarcia żadnego kontraktu socjalnego, podsuwano puste...
Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o przyznanie zasiłku okresowego i celowego na zakup opału, butli gazu oraz pokrycia opłaty za faktury za prąd i zakup leków, uzasadniając...