Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Kr 1426/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-11

podtopiła pomieszczenia budynku mieszkalnego znajdujące się na parterze: kuchnię, 2 pomieszczenia puste i 1 pomieszczenie z hydroforem. M. K. twierdził, że w dwóch pustych...
ale odmówił podpisania protokołu) ustalono, że dwa puste pomieszczenia znajdujące się na parterze domu mieszkalnego w suterynach nie posiadają instalacji elektrycznych (brak...