Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

V SA/Wa 1775/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

przez wykonawcę robót 'była fakturami pustymi, opiewającymi na usługi, które nie zostały dostarczone'. Parafia nie zgodziła się również z ustaleniem Ministra jakoby koszt...
stwierdził, że parafia nie zgadza się z ustaleniami kontroli oraz że rzeczywisty koszt zadania jest tożsamy z określonym w umowie. Powoływał się w tym zakresie na faktury...