Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

FPS 2/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

prawnego przez podatnika tzw. 'pustych' faktur, tj. faktur nie dokumentujących rzeczywistego obrotu, uzasadnia zastosowanie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o VAT...
wypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur', nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Przepis ten zatem ma charakter swoistej sankcji zapobiegającej takim przypadkom...

FPS 9/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-06-22

takich a nie innych słów, i nie można a priori przyjmować, iżby określonych słów używano w tekście prawnym bez wyraźnej ku temu potrzeby, by użyte w tekście słowa były puste...
należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał rachunek /fakturę/ lub dokument odprawy celnej?, podjął...

FPS 19/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-14

i nie można a priori przyjmować, iż określonych słów używano w tekście prawnym bez wyraźnej ku temu potrzeby, by użyte w tekście słowa były puste i nic nie znaczyły. W orzecznictwie...
podatku wartości sprzedaży z niezaewidencjonowanych faktur, jako rozwiązania znacznie korzystniejszego dla podatnika. Również w wyroku z dnia 4 listopada 1997 r., SA/Wr...