Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

ten nie może być przywrócony w drodze procesowej instytucji dotyczącej przywrócenia terminu. Początek biegu tego terminu, według art. 7 ust. 1 dekretu, został związany z dniem objęcia...
ani jego następcy prawni nie złożyli wniosku o ustanowienie własności czasowej. Sześciomiesięczny termin do złożenia takiego wniosku upłynął z dniem 11 października 1949 r...