Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 8/87 - Uchwała Połączonych Izb Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Naczelnego Sądu Administracyjnego - zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1982 r., M.P. nr 9 poz. 63/ uzasadnia przywrócenie terminu do jej wniesienia...
, który wydał zaskarżoną decyzję, uchybiając w konsekwencji terminowi do wniesienia skargi, to w takim wypadku usprawiedliwiony będzie jej wniosek o przywrócenie terminu /art. 204...