Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 8/83 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1983-12-31

odwołania, a termin ten nie został im przywrócony, c/ decyzje wydane przez centralne organy administracji państwowej, np. przez ministra, kierownika urzędu centralnego /a strona...
postępowania przez organ drugiej instancji /organ odwoławczy/, b/ decyzje wydane przez organy pierwszej instancji, co do których upłynął termin do złożenia przez obie strony...