Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I FZ 515/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-03

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2005 r., III SA/Wa 82/05 w sprawie...
stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1999 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie oraz przywrócić termin do wniesienia...

FSK 799/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-22

Finansowej wniosku Dyrektora Izby Skarbowej w Sz. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Sz...
. z dnia 30 września 2002 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości straty postanawia przywrócić wnoszącemu skargę kasacyjną termin do wniesienia wpisu od tej skargi...