Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

/ stwierdzając, że w należności z tytułu sprzedaży, którą od kontrahenta ma otrzymać podatnik mieści się nieustalony przez niego należny podatek od towarów i usług...
do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług, co oznacza, iż podatek ten jest obojętny dla określenia przychodów podlegających opodatkowaniu...