Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Lu 579/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-01

podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnika innych należności publicznoprawnych), a obowiązki te - na mocy umowy - przechodzą na klub sportowy, który i tak pełni...
funkcję płatnika tego podatku z uwagi na fakt wypłacania innych należności zawodnikowi. Również zawieranie umów między gminą a samym zawodnikiem jest prawidłowe, gdyż mieści...