Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1014-1015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-04-25

Podstawą obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej w postaci umowy sprzedaży udziału we współwłasności rzeczy w częściach ułamkowych jest wartość rynkowa...
skarbowej od czynności cywilnoprawnych w postaci umów sprzedaży, rozróżnia dwie różne podstawy, to jest wartość rynkową rzeczy i wartość rynkową prawa majątkowego...