Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III ARN 36/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-01-24

Przy ustalaniu wymiaru opłaty skarbowej od wartości rzeczy lub praw będących przedmiotem czynności cywilnoprawnej odlicza się wartość nakładów poczynionych przez nabywcę...
przed dokonaniem czynności cywilnoprawnej. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej...

III ARN 8/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-04-18

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U. nr 34 poz. 161/ to jest według brzmienia nie obowiązującego już w dacie czynności...
cywilnoprawnej /marzec 1985 r./ powodującej obowiązek opłaty skarbowej. ...

SA/Wr 531/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-07

bankowego; wartość rynkowa takiego przedmiotu czynności cywilnoprawnej powinna stanowić podstawę obliczenia opłaty skarbowej /art. 10 ust.1 pkt 1 lit. 'c' i ust. 2 ustawy...
uprawnienia do określonego rachunku bankowego; wartość rynkowa takiego przedmiotu czynności cywilnoprawnej powinna stanowić podstawę obliczenia opłaty skarbowej /art. 10 ust. 1...