Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II SA/Wr 529/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-26

skarżącej Wojewoda nieprawidłowo interpretuje wpływ dokumentów planistycznych przedsiębiorstwa na taryfę. Jeśli infrastruktura jest własnością gminy, a przedsiębiorstwo...
(Dz.U. z 2017 r. poz. 328; dalej: u.z.z.). Przepis ten stanowi, że rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf (zestawienia ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat...