Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 1892/06 - Wyrok NSA z 2008-01-10

planistycznej' w wyroku z dnia 7 października 2005 r., sygn. II OSK 93/05, Lex nr 201349 oraz dot. zastosowania Ordynacji podatkowej do jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu...
pobiera się jednorazowe opłaty, a za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia- kary pieniężne. Nieświadomość skarżącego...