Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 551/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-12

skutków następstwa prawnego., I tak: 'w przypadku zbycia nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej przechodzi na nabywcę. Decyzja administracyjna o ustaleniu...
opłaty adiacenckiej skierowana do osoby, która nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. w tym postępowania, a więc do byłego właściciela, jest dotknięta wadą...