Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1723/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej oraz uchwał oznaczonych numerami [...]--., Podkreślił, że naruszenie jego interesu prawnego związane jest z uchybieniami...
procentowych opłaty adiacenckiej- była sprawdzana przez Wojewodę [...] w trybie nadzoru, który nie stwierdził naruszenia prawa przy jej podejmowaniu oraz nie zgłosił uwag...