Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

V SA/Wa 31/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z dnia [...].10.2011 r., nr [...] na mocy, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku porozumienia zawartego...
egzekwowanego obowiązku jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z [...] października 2011 r., na mocy której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku...

I GSK 217/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

egzekwowanego obowiązku jest ostateczna decyzja Burmistrza Miasta G. z dnia [...] października 2011 r., na mocy, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku...
, której H. i F. P. zostali obciążeni opłatą adiacencką. W wyniku porozumienia zawartego w dniu [...] lutego 2013 r. przedmiotowa należność została rozłożona na pięć rocznych rat...

V SA/Wa 2127/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

[...], obejmującego należność z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, w kwocie 28.596,10 zł...

I SA/Sz 57/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-14

opłaty administracyjne (np. adiacenckie) oraz cła (patrz definicja podatku w orzeczeniu z 29 maja 1996 r., sygn. K 22/95, OTK ZU nr 3/1996, poz. 21), a także abonament...
, którym objęto zobowiązanie z tytułu opłat abonamentowych za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2015 r. Odpis ww. tytułu wykonawczego wraz z zawiadomieniem o zajęciu świadczenia...