Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 962/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-16

przewozu (oleje smarowe) podlega szczególnemu nadzorowi i rygorom, jakie stawia się przy dokonywaniu jego przewozu. Niewątpliwie towar, którego dotyczy zaskarżona decyzja...
był olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (2050 litrów) oraz olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (60 litrów), co wynikało...

II SA/Rz 1469/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-11

[...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje). Nadawcą towaru była francuska firma 'B', odbiorcą węgierska firma 'C', przewoźnikiem zaś skarżąca Spółka...
o nazwie [...], któremu na dokumencie CMR z [...] lipca 2017 r. przyporządkowano kod [...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje), czyli zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt...

III SA/Gl 700/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-08

drogowego przewozu towarów na terytorium kraju w zakresie rejestracji przewozu takich towarów jak: paliwa silnikowe, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby...
paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony olej napędowy o kodzie CN 2707, jeżeli masa brutto...

III SA/Wr 214/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-09

kontrolę - realizowanego przez przewoźnika - przewozu drogowego, którego przedmiotem był towar, tj. olej smarowy w ilości 24.000 kg. Stwierdzili, że kierowca rozpoczął przewóz...

II SA/Go 432/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-20

transportowym przewożono z Niemiec do Polski oleje silnikowe, smarowe o masie 13141 kg, klasyfikowane do kodu [...] oraz preparaty smarowe o masie 6710 kg, klasyfikowane do kodu...
litrów. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony kontrolowanym...

II SA/Go 983/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-03

przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe...
z o.o. Powyższym środkiem transportowym przewożono z Niemiec do Polski olej rzepakowy o masie 27080 kg, klasyfikowany do kodu CN 1514, do odbiorcy towaru R Spółka Sp. z o.o....

II GSK 916/20 - Wyrok NSA z 2020-11-19

. został przyporządkowany do kodu CN 2710 19 99 (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje). Towar ten był przewożony z terytorium Litwy na terytorium Węgier...

III SA/Łd 823/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar w postaci oleju napędowego o kodzie CN 2710. W celu zapewnienia...
się z pojazdu samochodowego o nr rejestracyjnym [...] i przyczepy o nr rejestracyjnym [...], przewożącego olej napędowy (kod CN 2710). Podmiotem wysyłającym i jednocześnie...

III SA/Łd 822/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

masy brutto lub objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe...
się z pojazdu samochodowego o nr rejestracyjnym [...] i przyczepy o nr rejestracyjnym [...], przewożącego olej napędowy (kod CN 2710). Podmiotem wysyłającym i jednocześnie...

II SA/Bd 558/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-14

opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie [...]., Środkiem technicznym służącym monitorowaniu drogowego przewozu towarów...
przez A. P. P.. W protokole wskazano dane przewoźnika (pkt4): A. , jako nadawcę towaru A. , jako odbiorców towaru 1) [...], 2) [...], rodzaj i opis towaru (pkt 5): olej opałowy...
1   Następne >   +2   5