Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 254/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-01

, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, jak i wyroby,, do których przepisy tej dyrektywy nie mają zastosowania (m. in. oleje smarowe)., Organ stwierdził, że mając powyższe...
przeznaczonych do innych celów niż cele napędowe lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m.in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia. System zwolnień nie obejmuje...

I SA/Łd 815/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-26

przychodów i rozchodów wyrobów akcyzowych. Przedmiotem opodatkowania były oleje smarowe o symbolu PKWiU 23.20.18. Zgodnie z treścią deklaracji, obliczając należną akcyzę...
22.11.2004 r.) § 1 pkt 2d oświadcza ona, że wytwarza także oleje smarowe zawierające min. 10% baz olejowych rafinowanych wodorem z regeneracji olejów przepracowanych. W związku...

I SA/Rz 73/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i że nie maja do nich zastosowania przepisy dotyczące kontroli i obrotu zawarte...
oznaczone kodami CN 2710 1971 - 2710 1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom...

I GSK 40/10 - Wyrok NSA z 2010-12-16

99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo, jako oleje smarowe do silników...
wyrobów podmiotom zużywającym te wyroby., W ocenie organu odwoławczego, skarżąca sprzedając oleje smarowe o symbolu PKWiU od 2320 18-04 do 23.20.18-09 (CN 271 o 19 71 - 271...

I SA/Łd 769/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-23

23.10.18 i kodem CN 2710 19 w przypadku handlu zagranicznego. Przedmiotowe oleje smarowe są wykorzystywane do celów innych niż opałowe lub napędowe. Jako podstawę zwrotu...
2008 r. Spółka podała, że jest producentem olejów smarowych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej i hurtowej o symbolu PKWiU 23.10.18 (kod CN 2710 19). Oleje...

I SA/Rz 89/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez Spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN...
1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom a więc nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane...

I SA/Rz 81/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez Spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710...
1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom, a więc nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane wyroby...

I SA/Rz 69/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981 nie podlegają...
19 99 /oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom, a więc nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane...

I SA/Rz 77/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981...
- 2710 19 99 /oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom, a więc nie mogą być klasyfikowane...

I SA/Rz 85/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-13

- 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i że nie mają do nich zastosowania...
i energii elektrycznej, stwierdziła że nabywane przez nią wyroby oznaczone kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99 /oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe...
1   Następne >   +2   +5   9