Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

przez prokuraturę ustalono m.in., że wskazany podmiot nabywał olej smarowy jako olej napędowy wprowadzony na terytorium RP bez uiszczenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej...
wynika, że olej smarowy kupowany był i tankowany poza granicami RP, m.in. na L. i L. a przeznaczony na rynek wewnątrzwspólnotowy UE z wyłączeniem RP. Olej smarowy...

I SA/Bk 330/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-03

nr rej. [...]. Z okazanych w trakcie kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy...
'Schmierol LB8' o kodzie CN 27101999 w ilości 30.010 kilogramów. W wyniku kontroli ustalono, że wskazaną cysterną zamiast deklarowanego oleju smarowego przewożono olej napędowy...

I SA/Ke 467/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

był z olejami smarowymi lub preparatami antykorozyjnymi, a następnie dalej był wprowadzany do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. W toku kontroli podatkowej...
ponadto był mieszany z olejami smarowymi, preparatami antykorozyjnymi i wprowadzony do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. Okoliczność mieszania znajduje...

I SA/Bk 13/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-02-20

, iż przewożony towar to olej smarowy o nazwie handlowej Technical Lubricant Ol) miałby równocześnie dokonywać weryfikacji przewożonego przez siebie towaru...
, że paliwa i oleje przywożone z Łotwy nie docierały do Niemiec. Firma Skarżącej wielokrotnie dokonywała przywozu oleju technicznego nabywanego na Łotwie, który wbrew treści...

III SA/Łd 81/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-25

, jak i polskich klasyfikacji jakościowych wynika, że oleje smarowe do silników dwusuwowych stanowią odmienny produkt dodatków i domieszek do paliw i nie mogą być utożsamiane...
, że w składzie podatkowym spółka produkowała oleje silnikowe o nazwach Bx i Cx, przeznaczone do silników dwusuwowych. Oleje te były przyporządkowane przez spółkę do kodu CN...

III SA/Gl 726/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-11

do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach...
odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust...

III SA/Gl 648/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-28

i oleju bazowego, które nie są standardowymi dodatkami do handlowych olejów napędowych (właściwe dla olejów smarowych). Wg dokumentów przedstawionych przez spółkę olej napędowy...
i prawnym., M. i S. C. prowadzą działalność gospodarczą pod firmą ,,A’’ s.c. M. C. i S. C. W ramach tej działalności sprzedają olej napędowy i benzynę na stacji paliw w M...

I GSK 2590/18 - Wyrok NSA z 2022-06-24

oraz art. 191 Op poprzez uznanie, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwała jednoznacznie stwierdzić, że Skarżąca z tytułu dokonywanych transakcji nabycia oleju smarowego...
, że w sprawie dotyczącej należnego podatku akcyzowego poczyniono jednoznaczne ustalenia, które nie zostały podważone przez stronę, iż skarżąca spółka nabywała od dostawców olej...

I SA/Bk 1824/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

. [...]) przewożony był olej napędowy, podczas gdy w okazanej przez kierowcę pojazdu dokumentacji CMR, zadeklarowano przewóz oleju smarowego LB8 w ilości 25.050 kg...
sposób nie mogły wpłynąć na okoliczność, że pojazd oraz cysterna, w której ujawniono w dniu [...] grudnia 2016 r. olej napędowy, zamiast oleju smarowego, zadeklarowanego w liście...

III SA/Łd 1029/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-04

. w zakresie - produkcji, zużycia i obrotu wyrobami akcyzowymi (z wyłączeniem benzyn silnikowych i węglowodorów gazowych) - paliwami napędowymi, olejami smarowymi i preparatami...
powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;, 2. oleje napędowe o kodzie CN27101941 oraz wyroby...
1   Następne >   3