Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1301/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

); świetlówek 0,001 Mg (wcześniej 0,007 Mg); olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych 0,07 Mg. Ilość wytworzonych odpadów oraz ich przekazywanie wyspecjalizowanej...
[...] 2,5 T)'. W trakcie kontroli ustalono nadto, iż sporadycznie w ramach powyższych usług dokonywana jest wymiana olejów silnikowych oraz prowadzone są prace spawalnicze...