Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 443/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-21

jako surowiec do produkcji przez nią innego produktu, to jest oleju smarowego - kod CN 27101999. Importowany olej napędowy nie był używany jako paliwo silnikowe...
od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone...

I SA/Gd 262/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

smarowego P-3 o kodzie CN 3403 19 80, w skład którego będą wchodziły następujące surowce:, - olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41, - olej syntetyczny o kodzie CN 3814 00...
jest olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41, który służy wyłącznie jako surowiec do produkcji oleju smarowego S-1 o kodzie CN 2710 19 99, preparatu smarowego P-3 o kodzie CN 3403...