Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 660/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-17

właściwego magazynowania odpadu o kodzie 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, z terminem realizacji: działalność ciągła;, 3. Selektywne magazynowanie...
02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (2), selektywne magazynowanie odpadów w postaci żużlu, pasów transmisyjnych, cegły szamotowej, worków typu big-bag...