Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 214/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-09

kontrolę - realizowanego przez przewoźnika - przewozu drogowego, którego przedmiotem był towar, tj. olej smarowy w ilości 24.000 kg. Stwierdzili, że kierowca rozpoczął przewóz...

III SA/Wr 646/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-19

(Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, których masa składników aromatycznych jest większa niż składników...
może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami...