Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 48/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

) produktu o nazwie handlowej 'Tudalen 12' i 'Tudalen 1927' - oleju smarowego (kod CN 2710 19 99). Strona prowadzi działalność produkcyjną, w której wykorzystuje oleje smarowe...
ani jako oleje smarowe do silników, ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników., Odnosząc...

I SA/Bd 655/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju. Obrót dokonywany przez Spółkę skupia się na następujących wyrobach (oleje smarowe) o niżej przytoczonych kodach CN:, - 2710...
;, - 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe olej turbionowe;, - 2710 19 83 - płyny hydrauliczne;, - 2710 19 87 - oleje przekładniowe i oleje...