Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1733/91 - Wyrok NSA z 1992-04-14

. Dokonującym obrotu towarowego z zagranicą była zatem CIE 'C.', która importowała oleje smarowe we własnym imieniu, a więc nie posiadała uprawnień do wnoszenia o zwolnienie...
do środka przewozowego oraz oleje i smary., Przez środek przewozowy przepisy prawa celnego rozumieją środek służący do przewozu przez granicę towarów lub podróżnych., 2...

IV SA 414/97 - Wyrok NSA z 1998-03-18

oraz konfekcjonowanych olejów smarowych. Do wniosku została dołączona ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji paliw., Po uzyskaniu uzgodnienia Państwowego Terenowego...

III SA 561/01 - Wyrok NSA z 2002-09-24

w życie obowiązującej Konstytucji, wolne od podatku były oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji zużytych...
olejów smarowych, w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji w produkcie gotowym wynosi minimum 10 procent. Interpretując ten przepis należy mieć na względzie...

IV SA 1462/96 - Wyrok NSA z 1998-03-19

olejów smarowych. Charakterystyczne dane dotyczące zagospodarowania terenu zostały przedstawione w załączonym projekcie. Ponadto do wniosku została dołączona ocena...
technologicznych, w tym separatora olejów z zakładem utylizacyjnym,, 8/ przewidzieć dodatkowe rozwiązania techniczne zmniejszające oddziaływanie hałasu na obiekty...