Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I GPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-10-29

pod warunkiem, że podatki te nie spowodują zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu między państwami członkowskimi. Oleje smarowe wykorzystywane...
i grzewcze były obligatoryjnie zwolnione z akcyzy., W tych okolicznościach WSA uznał, że wspomniane oleje smarowe, które nie są objęte ujednoliconym podatkiem akcyzowym...