Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 720/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-03

z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia...
2013 r., nr ..., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. Orzeczenie to stało...