Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I GSK 1092/09 - Wyrok NSA z 2010-09-07

tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. Sporne w przedmiotowej sprawie wyroby klasyfikowane do kodu CN 2901, obejmującego między innymi oleje smarowe wskazane...
horyzontalna. Jednakże art. 2 ust. 4 lit. b) Dyrektywy energetycznej wyłącza spod regulacji tej dyrektywy produkty energetyczne, takie jak oleje mineralne, w przypadku...

I FSK 476/16 - Wyrok NSA z 2018-01-05

faktury, a Skarżący kupował olej napędowy pochodzący z niewiadomego źródła., Wobec takich ustaleń organ zastosował art. 86 ust. 1 i art. 88 ust.3a pkt 2 i pkt 4 lit. a ustawy...
., która wystąpiła do Dyrektora UKS z wnioskiem w tym przedmiocie, informując o śledztwie w sprawie wprowadzenia do obrotu handlowego oleju smarowego bioform wykorzystywanego...