Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 520/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-02

ciężkie; ---- Oleje smarowe; pozostałe oleje; ----- do innych celów; ------ Oleje białe, parafina ciekła., Klasyfikacja towaru do jednego lub drugiego kodu uzależniona...
71 do 2710 19 99 - oleje smarowe; pozostałe oleje obejmują oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 d) do niniejszego działu, pod warunkiem...

I GSK 545/09 - Wyrok NSA z 2010-12-22

. W dziale tym mogą być klasyfikowane także te preparaty, które są dodawane do olejów w niewielkich ilościach. Wskazując na skład produktu: 94% olej bazowy i 6% polimer organ...
właściwości oleju ciężkiego, z grupy pozostałych olejów smarowych oraz pozostałych olejów i zaklasyfikował towar do pozycji 2710 Wspólnej taryfy celnej., Zdaniem Sądu...