Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 675/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-10

, że zakupywany olej opałowy nie był przechowywany w zbiornikach stacji paliw w [...] w ilości ustalonej w protokole kontroli podatkowej., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2012...
wrzesień 2010 roku., W uzasadnieniu organ podatkowy I instancji wskazał, że podatnik zużywał olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ posiadał go w zbiorniku...

III SA/Po 560/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 53.853 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo wypełnionych...
, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji., W odpowiedzi...

III SA/Po 558/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 113.309 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany...
przez organy podatkowe, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji...

III SA/Po 559/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 54.603 litrów. Ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo...
, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji., W odpowiedzi na skargę...

III SA/Po 561/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

2009 roku, czyli dla oleju opałowego sprzedanego w ilości 58.757 litrów. Natomiast ta ilość sprzedanego wyrobu akcyzowego zawiera już olej opałowy sprzedany bez prawidłowo...
przez organy podatkowe, że podatnik sprzedał olej opałowy do celów grzewczych. Niedochowanie terminu w zakresie złożenia oświadczeń nie może rodzić tak drastycznych sankcji...

III SA/Po 503/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-02

ani opałowych., Wnioskodawca sformułował następujące pytanie :, Czy olej opałowy wykorzystywany do oczyszczania odwiertów podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
1 i pkt 2 ustawy - w jakim innym celu zostanie zużyty tak sprzedany olej opałowy. W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie stawki akcyzy wskazane w wymienionym...

III SA/Po 288/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

litrów, który był podłączony do dystrybutora wyposażonego w odmierzacz paliw ciekłych (nr fabryczny odmierzacza [...]). Ze zbiornika do odmierzacza olej opałowy...
ustalił pomniejszając całkowitą ilość oleju opałowego sprzedanego w danym miesiącu o ilość oleju sprzedanego w tym samym dniu, w którym podatnik otrzymał olej od swojego...

III SA/Po 274/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-14

do odmierzacza olej opałowy doprowadzany był rurociągiem, a sam odmierzacz posiadał tzw. pistolet do nalewania o średnicy zewnętrznej 30mm. Dystrybutor umiejscowiony...
, co zostało podniesione przez podatnika. Podatnik nie posiada własnej autocysterny i nie udokumentował nabywania usług transportowych w celu sprzedaży oleju opałowego. Olej...

III SA/Po 285/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

litrów, który był podłączony do dystrybutora wyposażonego w odmierzacz paliw ciekłych (nr fabryczny odmierzacza [...]). Ze zbiornika do odmierzacza olej opałowy doprowadzany...
pomniejszając całkowitą ilość oleju opałowego sprzedanego w danym miesiącu o ilość oleju sprzedanego w tym samym dniu, w którym podatnik otrzymał olej od swojego dostawcy...

III SA/Po 286/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

, który był podłączony do dystrybutora wyposażonego w odmierzacz paliw ciekłych (nr fabryczny odmierzacza [...]). Ze zbiornika do odmierzacza olej opałowy doprowadzany...
pomniejszając całkowitą ilość oleju opałowego sprzedanego w danym miesiącu o ilość oleju sprzedanego w tym samym dniu, w którym podatnik otrzymał olej od swojego dostawcy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100