Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

towaru, ustalając, iż przedmiotem importu był olej o parametrach fizyko-chemicznych oleju napędowego, a nie olej opałowy, jak to wynikało z dokumentów przedłożonych do odprawy...
, że przedmiotem importu był olej opałowy, a nie olej napędowy. Olej opałowy nie jest zaś towarem akcyzowym wymieniony w załączniku nr 6 do ustawy o VAT., Odpowiadając na skargi...