Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-10-29

definiuje jako wyroby akcyzowe zharmonizowane paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy., Sąd...
podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (DZ. U. UE.L.92.316.21), która wskazywała, że wszystkie paliwa i oleje wykorzystywane do celów innych niż opałowe...