Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FPS 3/04 - Uchwała NSA z 2005-04-25

od sprowadzonego przez Kazimierza W. z zagranicy towaru, który był przez niego zadeklarowany jako 'olej opałowy o zawartości siarki w masie nieprzekraczającej 1 procent' według kodu...
i przeróbki ropy naftowej' - SWW 0241-1., Importowany przez stronę skarżącą w okresie pięciu lat olej opałowy był klasyfikowany przez Urząd Celny jako olej opałowy, w 1998 r...

I GPS 2/11 - Uchwała NSA z 2011-07-07

się następująco:, W dniu [...] września 2006 r. spółka J. zgłosiła do procedury dopuszczenia do obrotu sprowadzony z Białorusi olej napędowy do silników, klasyfikowany do kodu...
TARIC 2710 19 41 00. Do zgłoszenia celnego strona załączyła m.in. fakturę oraz oświadczenie, zgodnie z którym olej ten będzie przeznaczony na cele trakcyjne oraz do urządzeń...