Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Sz 952/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-30

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280 poz.2771 ze zm.) olej opałowy ciężki oraz, składniki preparatów na które był narażony...
wykazu) oraz olej opałowy ciężki (poz. 328 wykazu), będące składnikami preparatów, na które narażony był skarżący zaliczane są do kategorii drugiej rakotwórczości...