Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 985/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-12-29

pochodzącego z nie ujawnionych źródeł przychodów niedopuszczalna jest kumulacja w jedną podstawę opodatkowania wydatków dokonanych przez daną osobę w okresie wykraczającym...
./ w związku z uzyskaniem przez niego w latach 1973-1980 dochodami z nie ujawnionych źródeł przychodów. Podstawą wymiaru tego podatku miała być różnica między wydatkami skarżącego...

SA/Kr 160/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-04-11

Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W sprawie dotyczącej wymiaru podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia...
o złożeniu zeznania o wysokości osiągniętych przychodów i posiadanych zasobach majątkowych, to jednak z tej przyczyny, że przy opodatkowaniu dochodów ze źródeł nie ujawnionych...

SA/Kr 664/88 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-09-13

to darowiznę powoływano się jako na źródło przychodów w postępowaniu dotyczącym opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych /art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r...