Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 242/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-14

nie zasługuje na uwzględnienie. W przedmiotowej sprawie została przedłożona karta potwierdzająca udział zmarłego w 2011 r. w grupowych zajęciach realizowanych przez Centrum...
o zebranie informacji o stanie zdrowia W. S. przed 2014 r. pomimo tego, że w załączonych do odwołania dokumentach przedstawiła karty z Centrum [...] w [...] z 2011 r., wyrok...

II SA/Wa 244/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-04

nie został sporządzony przez pracodawcę protokół z wypadku oraz karta wypadku. Operator koparko-ładowarki był jednocześnie organizatorem prac ziemnych i zatrudniał Z. L...
nie zostały dołączone wymagane dokumenty tj. protokół powypadkowy i karta wypadku sporządzona na okoliczność wypadku, któremu uległ Z. L.;, 5. Prezes ZUS decyzją...