Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA/Ka 1929/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-27

na użytkowanie. Z kolei decyzją z dnia 22.12.1998 r. /karta 34 akt adm./ zatwierdzono projekt budowlany i udzielono inwestorowi pozwolenia na kontynuację budowy kompleksu...
współwłasności użytkowania wieczystego i współwłasności nieruchomości /karta 42 i nast. akt adm./. Ponadto w aktach sprawy znajduje się pisemna zgoda skarżącej z dnia 16.03.1998...