Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 2288/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-11

, karta pojazdu oraz dowód odprawy celnej przywozowej., Z akt sprawy wynika, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handłowo-Usługowe 'K.' s. c. nabyło samochód w dniu 29.06.1999 r...
. (...) przedmiocie rejestracji pojazdu - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; (...). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. decyzją z dnia 9 maja 2002 r...