Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

Narodowego Banku Polskiego, nie podlegały zwolnieniu od opłaty skarbowej. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego (...), czy pożyczki udzielane przez spółkę...
Najwyższym /t.j. Dz.U. 1994 nr 13 poz. 48 ze zm./ wniósł o rozpoznanie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego następującej kwestii prawnej: 'Czy spółka prawa handlowego...