Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1948/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę. v.s. Wyrokiem z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 718/13, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi K.Z. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:, 1) zobowiązał Prokuratora...

I OSK 2916/15 - Wyrok NSA z 2017-07-28

do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), powoływanej dalej jako 'ustawa o dostępie do informacji publicznej'., 4) nie są również dokumentami...
, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Sąd wskazał, że umowa z Kancelarią prowadzoną przez prof. [...] nie była zawierana z uwzględnieniem...

I OSK 900/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o udzielenie informacji publicznej w postaci: listy wszystkich kart płatniczych wydanych dla instytucji Sąd...
, że objęte wnioskiem dane nie mogą być udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

I OSK 3516/15 - Wyrok NSA z 2017-10-03

ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdują zastosowania do Kół Łowieckich, które działają wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy Prawo łowieckie oraz o Statut...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r. poz. 782), poprzez ich niezastosowanie. A. S. wniósł o:, - zobowiązanie Koła...

I OSK 4282/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

możliwości jego realizacji i na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej termin odpowiedzi na ww. wniosek został przesunięty, a udzielenie...
Kancelarii Sejmu ([..]), w piśmie z dnia 19 lutego 2018 r. ponowiła wniosek o niezwłoczne przekazanie żądanej informacji publicznej, która w trybie ustawy o dostępie...

I OSK 3161/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

na wniosek z dnia 5 kwietnia 2013 r. w terminie wskazanym w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy jednoczesnym niewydaniu...
przez skarżoną spółkę prawa handlowego, zajmującą się dystrybucją energii elektrycznej, ustawy o dostępie do informacji publicznej. Argumentem jednoznacznie przemawiającym...

I OSK 2763/14 - Wyrok NSA z 2016-04-15

Nr [..] '[..]' w [..] w przedmiocie powyższego wniosku. Skarżący, zarzucając Kołu Łowieckiemu naruszenie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o nakazanie temu podmiotowi...
prawa przez Koło. Pełnomocnik skarżącego dodał, że ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje możliwość udzielania informacji w formie pisemnej, sporządzania...

I OSK 2760/14 - Wyrok NSA z 2016-04-15

, zarzucając Kołu Łowieckiemu naruszenie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o nakazanie temu podmiotowi rozpatrzenia złożonego wniosku i udzielenia...
o dostępie do informacji publicznej przewiduje możliwość udzielania informacji w formie pisemnej, sporządzania kserokopii dokumentów i informacji przetworzonej., Wojewódzki...

I OSK 1013/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

jednolity Uchwały Wieloletniej. W pozostałym zakresie organ dopuścił się bezczynności w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764), na którą powoływał się skarżący zawiera normę kolizyjną w przepisie art. 1 ust. 2...

I OSK 384/17 - Wyrok NSA z 2017-09-27

, działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 - dalej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, a nadto Starosta Powiatu R., jako organ władzy publicznej 'nie jest, w rozumieniu art. 2 ust. 1 tej ustawy, uprawniony...
1   Następne >   +2   +5   +10   100